เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35125 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
26551 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26552 โรงเรียนวัดวังวน ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26553 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26554 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26555 โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26556 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26557 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26558 โรงเรียนบ้านมะต้อง ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26559 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26560 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26561 โรงเรียนวัดสนามไชย ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26562 โรงเรียนวัดหางไหล ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26563 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา (หนองตม) ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26564 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26565 โรงเรียนวัดทับยายเชียง ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 055233356 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26566 โรงเรียนวัดหนองมะคัง ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26567 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26568 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26569 โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26570 โรงเรียนวัดท้องโพลง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26571 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26572 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26573 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 - เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26574 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26575 โรงเรียนบ้านคลองช้าง ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26576 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26577 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26578 โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก - เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26579 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26580 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26581 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26582 โรงเรียนวัดเสนาสน์ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26583 โรงเรียนอนุบาลญาณนเรศวร ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26584 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26585 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26586 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26587 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26588 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26589 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26590 โรงเรียนบ้านน้ำหัก ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26591 โรงเรียนวัดนาขาม ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26592 โรงเรียนวัดน้ำคบ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 - เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26593 โรงเรียนบ้านชาน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26594 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26595 โรงเรียนวัดบ้านน้อย ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26596 โรงเรียนวัดหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26597 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26598 โรงเรียนบ้านน้ำโจน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 -055310221 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26599 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26600 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055310218 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26601 โรงเรียนวัดคันโช้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26602 โรงเรียนห้วยปลาไหล ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
26603 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 0-5531-0001 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 39
26604 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26605 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26606 โรงเรียนบ้านวังพรม ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26607 โรงเรียนบึงราชนก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26608 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26609 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 0-5531-2768 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26610 โรงเรียนบ้านคลองดู่ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26611 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26612 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26613 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26614 โรงเรียนบ้านหนองงา ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65000 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26615 โรงเรียนวัดพันชาลี ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26616 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26617 โรงเรียนสามัคคีธรรม ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26618 โรงเรียนบ้านเข็ก ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26619 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26620 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26621 โรงเรียนบ้านแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26622 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26623 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26624 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26625 โรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 - เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26626 โรงเรียนบ้านซำหวาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 086-2020 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26627 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26628 โรงเรียนบ้านนาพราน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26629 โรงเรียนบ้านน้ำยาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26630 โรงเรียนบ้านน้ำริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 0-55-989-240 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26631 โรงเรียนบ้านป่าขนุน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26632 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26633 โรงเรียนบ้านหินประกาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26634 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26635 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26636 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 0-5598-9740 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 39
26637 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26638 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26639 โรงเรียนบ้านคลองเมือง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26640 โรงเรียนบ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 0-1953-6837 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26641 โรงเรียนบ้านวังประดู่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26642 โรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26643 โรงเรียนวัดทางลัด ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26644 โรงเรียนวัดวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26645 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26646 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65120 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26647 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 0-5529-3102 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26648 โรงเรียนบ้านปากยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26649 โรงเรียนบ้านโป่งปะ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26650 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26651 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26652 โรงเรียนห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26653 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26654 โรงเรียนบ้านดงน้อยปลั่งทองคำวิทยา ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26655 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26656 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26657 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26658 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26659 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 055-906530 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 39
26660 โรงเรียนสฤษดิ์เสนา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26661 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26662 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 0 5531 0212 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26663 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26664 โรงเรียนบ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26665 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26666 โรงเรียนบ้านน้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26667 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 0-5531-0215 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26668 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26669 โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26670 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 - เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26671 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26672 โรงเรียนหนองพระพิทยา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26673 โรงเรียนบ้านคลองแร่ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26674 โรงเรียนบ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26675 โรงเรียนบ้านสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26676 โรงเรียนบ้านหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26677 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 0-5531-1129 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26678 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26679 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26680 โรงเรียนวัดไชยนาม ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26681 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 055-394054 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26682 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 055-310209 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26683 โรงเรียนบ้านดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26684 โรงเรียนบ้านชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26685 โรงเรียนบ้านซำรัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26686 โรงเรียนบ้านน้ำปาด ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26687 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26688 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26689 โรงเรียนบ้านลำภาศ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26690 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26691 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26692 โรงเรียนวัดบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26693 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26694 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26695 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26696 โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26697 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26698 โรงเรียนบ้านผารังหมี ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26699 โรงเรียนบ้านพุกระโดน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26700 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 178/235 Next »